Naše usluge

 

Tehničke kontrole i analize iz oblasti pregleda i ispitivanja

  • električnih instalacija niskog napona
  • instalacija za zaštitu od atmosferskih pražnjenja
  • instalacija za dojavu i gašenje požara
  • revizije trafo postrojenja i alternativnih izvora napajanja
  • instalacije telefona, interfona, TV antena, kablovske televizije i drugo

Usluge projektovanja, izvođenja i održavanja

  • električnih instalacija niskog napona
  • gromobranskih instalacija
  • instalacija za dojavu požara, telefona, interfona, tv antena i drugo
  • trafo postrojenja i alternativnih izvora napajanja

Za obaljanje usluga tehničke kontrole preduzeće “Mavesta” je ovlašćeno od:

  • Ministarstva za rad i zapošljavanje - Sektor inspekcije rada za instalacije